O nama

LANAEX DOO je firma koja se bavi opremanjem laboratorija i predstavlja moderan, distributivni centar za plasman vodećih svetskih proizvođaca iz različitih oblasti. Od laboratorijske opreme, instrumenata i aparata, preko sredstava lične zaštite do programa dezobarijera. Cilj nam je da na jednom mestu nađete što više različitih proizvoda koje će zadovoljiti Vaše potrebe i standarde. Naše iskustvo i poslovnost obezbeđuju kvalitet roba i usluga. Želimo da budemo Vaš pouzdan partner i da obezbedimo pravi i dugoročni izbor Vama, našim korisnicima. Svetski renome naših ino dobavljača najbolja su garancija za to.

Usluge

U saradnji sa akreditovanih laboratorijama od strane ATS-a kao i akreditovanim ino laboratorijama obezbeđujemo usluge etaloniranja svih mernih instrumenata prema grupama:

– merila mase, zapremine dužine;

– merila temperature, relativne vlažnosti vazduha, pritiska i atmosferskog pritiska;

– merila brzine zvuka, vazduha i čestica, protoka fluida, optičkih veličina.

– istalacija laboratorijskog nameštaja, opreme i obuka zaposlenih operatera.

– popravke staklenog posuđa I aparatura kao I izrada novih po nacrtu ili uzorku.