ServisObezbedjujemo usluge preventivnog odrzavanja,instalaciju I validaciju svih laboratorijskih uredjaja I aparata uz izdavanje sertifikata o ispravnosti kao I servisne garancije.
U saradnji sa akreditovanim laboratorijama ATS-a,kao i akreditovanim inolaboratorijama,posredujemo kod usluga etaloniranja i kvalifikacije svih laboratorijskih mernih instrumenata.